Privacy Policy

Chào mừng bạn đến với Vivian Corner! Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ thông tin này theo cách tốt nhất có thể. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Thông tin chúng tôi thu thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, thực hiện mua hàng, hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.
  2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý đơn hàng, liên lạc với bạn về đơn hàng của bạn, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  3. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong các trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
  4. Bảo mật thông tin: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.
  5. Quyền lợi của bạn: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần cuối của chính sách này.
  6. Sự đồng ý: Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng Vivian Corner!